Der er mange fordele ved campingpasset Camping Key Europe. En af de mange gode ting er, at campingpladser under Campingrådets godkendelsesordning har mulighed for at få dækket de udgifter, campingpladsen har – dog med et maksimum på €500 – i det tilfælde, at en gæst løber fra regningen. Da der har været forvirring omkring, hvad reglerne for denne forsikring er, har vi valgt at præcisere dem i denne artikel.

I det øjeblik du opdager, at en gæst er løbet fra regningen på din campingplads, er det en forudsætning, at der foreligger et gyldigt campingpas, som campingpladsen har rekvireret ved indlogering af gæsten. Som det første skal campingpladsen ved det lokale politi aflægge en politianmeldelse på gæsten ifm., at denne er løbet fra regningen.

Nogle campingpladser har dog oplevet, at politiet ikke vil optage en anmeldelse i sager, hvor gæsten er løbet fra regningen. I disse tilfælde skal campingpladsen kunne skriftligt dokumentere med angivelse af tidspunkt, dato og politistation, at der er givet afslag på optagelse af politianmeldelse. Denne skriftlige dokumentation – som f.eks. kan være ved e-mailkorrespondance mellem politiet og campingpladsen – skal fremsendes sammen med resten af anmeldelsen (dvs. gæstens originale regning samt det fysiske gyldige campingpas) til Campingrådets sekretariat, da forsikringsselskabet kræver dette for at dække regningen. Campingrådet skal have dokumentationen senest 2 uger efter, at gæsten har forladt campingpladsen.

Campingrådet vil efter modtagelse af al skriftlig dokumentation, starte sagsbehandlingen ved at kontakte gæsten på den angivne adresse og dernæst anmelde sagen til forsikringsselskabet. På den måde slipper campingpladsen for den administrative byrde at skulle skrive frem og tilbage med gæst og forsikringsselskab.

Sådan anmelder du hos politiet
Først skal du finde mailadressen til den lokale politistation, hvortil du skriver en tekst med minimum følgende indhold:

  • At det drejer sig om, at en gæst har forladt campingpladsen uden at betale regningen
  • Navnet på gæsten og evt. hvor mange personer, der opholdt sig i gæstens selskab
  • Hvilket tidsrum gæsten har opholdt sig på din campingplads (dvs. dato for indlogering samt ophold)
  • Hvornår gæsten har forladt campingpladsen (alternativt hvornår gæsten senest er set på campingpladsen)
  • Det skyldige beløb som gæsten ikke har betalt for opholdet samt en redegørelse for de enkelte udgifter, gæsten har påtaget sig
  • Navnet på campingpladsen og dit eget navn

Sådan anmelder du hos Campingrådet
Du kan vælge enten at fremsende anmeldelsen til Campingrådet pr. e-mail på eb@campingraadet.dk eller pr. fysisk post på ”Campingrådet, Att.: Erik Baunegård, Mosedalvej 15, 2500 Valby”. Du skal anmelde sagen til Campingrådet senest 2 uger efter, at gæsten har forladt campingpladsen. Følgende skal du medsende i din anmeldelse til Campingrådets sekretariat:

  • Gyldigt campingpas (campingpasset skal min. være gyldigt på dagen, hvorpå gæsten indlogerer sig)
  • Kopi af gæstens regning fra campingpladsen
  • Kopi af politianmeldelse eller korrespondance med det lokale politi
  • Evt. kopi af korrespondance med gæsten

Betingelser i forsikringen
Bemærk venligst, at foreligger der ikke et gyldigt campingpas, kan forsikringen ikke dække campingpladsens tabte indtægt.

Desuden dækker forsikringen kun ophold med en varighed op til en uge og et maksimumbeløb på €500.