tppi.jpgAnsættelsesforhold
tppi.jpgFødevarer og hygiejne
tppi.jpg
Badesikkerhed
tppi.jpg
Bål, ild med videre
tppi.jpg
Energi
tppi.jpg
Indberetning
tppi.jpg
Udlejning
tppi.jpg
El
tppi.jpg
Forsikringer
tppi.jpg
Gas
tppi.jpg
Hjemmeside
tppi.jpg
Legeredskaber, hoppepuder, hoppeborge og svømmebassiner
tppi.jpg
Kontrakter
tppi.jpg
Medielicens – Radio og TV
tppi.jpg
Miljømærker
tppi.jpg
Politi
tppi.jpg
SKAT/moms/kontoplan
tppi.jpg
Statistik

Ansættelsesforhold

Funktionærloven – Funktionærloven regulerer løn og ansættelsesforhold for funktionærer
Ferieloven – ferieregler for dine ansatte
Ansættelsesbeviser – Alle ansatte, som skal arbejde mere end 1 måned og skal arbejde mere end 8 timer pr. uge skal have et ansættelsesbevis.
Arbejdspladsvurderinger – (APV) – de lovpligtige vurderinger af arbejdspladsen. Se endvidere APV specifikt rettet mod camping
Lov om arbejdsmiljø – reglerne for arbejdsmiljø på arbejdspladsen
Arbejdstilsynet – hvis der sker en ulykke
Undgå arbejdsulykker – gode råd til at undgå arbejdsulykker
Test af af arbejdsmiljøet på din arbejdsplan – forberedelse til screening af Arbejdstilsynet
Gode råd til et godt arbejdsmiljø
Jobpatruljens hjemmeside – LO’s gode råd til unge i arbejde
Lønninger – 3F’s (tidligere SiD) overenskomster med arbejdsgiverorganisationerne på serviceområdet. Kan give fingerpeg om lønniveau og øvrige regler for ens ansatte.
Unge under 18 år i arbejde. Der gælder særlige regler for, hvad unge under 18 må beskæftige sig med. Desuden er der særlige regler for, hvilke tidspunkter unge under 18 år må arbejde. Se nærmere hér for en oversigt over disse særlige regler.

Fødevarer og hygiejne

Fødevarestyrelsen – Relevante oplysninger til brug for butikker og restauranter, der sælger mad- og drikkevarer.
Fødevarestyrelsen – ny virksomhed
Hér finder du din lokale fødevarekontrol
– Se endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledninger ved salg af fødevarer

Badesikkerhed

Rådet for større badesikkerhed – gode almene råd om badesikkerhed.

Bygninger

Bygningsreglement  Her finder du generelle regler for byggeri, og herunder også regler for campinghytter.
– Planloven – Denne lov regulerer, hvad du må bygge, og hvor du må bygge.

Bål, ild med videre

– Regler for afbrænding af bål m.v. findes i Campingreglementet, som foreskriver, at afbrænding af bål kun må finde sted efter tilladelse fra campingpladsens ejer eller forpagter, og afbrændingen skal være i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Energi

– Energistyrelsen yder tilskud til særligt energitunge virksomheder i henhold til det såkaldte promskriterium, hvor virksomhedens afgiftsværdi skal udgøre mindst 4 % af værditilvæksten. Virksomheden indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, og ved denne aftale forpligter virksomheden sig til at etablere energiledelse. Til gengæld herfor udsteder Energistyrelsen et tilsagn om udbetaling af tilskud til delvis dækning af CO2-afgiften til virksomheden. Se flere oplysninger på Energistyrelsens hjemmeside.

Indberetninger

Virk.dk: Erhvervslivets indgang til det offentlige. Oversigt over indberetning via myndighed.

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Campingreglement
– Udlejningstilladelse/Kapitel 2
– Brandtilsyn og -materiel/Kapitel 5

El

Sikkerhedsstyrelsen
Stærkstrømsreglement
– Virksomheden CampingNorden har lavet en “læs let” version af stærkstrømsreglementet.
– Campingrådets sikkerhedsfolder (pt. under revidering)

Forsikringer

– Tal med forsikringsselskabet og få en analyse af forsikringsbehovet.
– Arbejdsskade: Lovpligtig forsikring for ansatte. Omfatter ikke arbejdsgiver.
– Ejendom: Forsikring på fast ejendom omfattende brand/vand/storm/svamp/insekt/glas og evt. udvidet rørskadeforsikring.
– Erhverv: Erhvervssansvarsforsikring i forbindelse med driften af campingpladsen.
– Motoransvar: I henhold til færdselsloven skal der tegnes ansvar for motordrevne arbejdsredskaber.
– Ulykke: Forsikring for arbejdsgiver omfattende invaliditet/død.
– Virksomhed: Forsikring på løsøre/driftstab omfattende brand/tyveri/vandskade og driftstab.
Brancheorganisationen Forsikring & Pension besvarer konkrete tvivlsspørgsmål.

Gas

Afstandskrav for oplagring af flaskegas
– Gode praktiske råd og regler, som man kan videregive til ens gæster – råd fra BP og Campingrådets sikkerhedsfolder.

Hjemmeside

– Rettigheder til navn, domænenavn, hjemmeside, branchespecifikke it-løsninger, bookingsystemer m.v.

Legeredskaber, hoppepuder, hoppeborge og svømmebassiner

Notat vedrørende forlystelsesapparater

Kontrakter

Notat vedr. forudbestilling og afbestilling
Notat vedr. lejeaftaler for en sæson – samme notat som wordfil til direkte indtastning
Notat vedr. lejeaftaler for en sæson, tysk
Notat vedr. lejeaftaler for vinteren (rev. 25-01-2006)
Notat vedr. udlejning af værelser
Notat vedr. udlejning af hytter og campingvogne, dansk
Notat vedr. udlejning af hytter og campingvogne, engelsk (rev. 26-01-2006)
Notat vedr. udlejning af hytter og campingvogne, tysk (rev. 26-01-2006)
Notat vedr. hvornår man må campere udenfor en campingplads (undtagelser fra campingreglementet)

Medielicens – Radio og tv

– Licens – Regler om betaling af licens for radio og tv.
– Du kan finde yderligere oplysninger om licens på DR’s hjemmeside
– Ophavsrettigheder og betaling for musik/tv – Organisationerne KODA og Gramex står for betaling for musik.

Miljømærker

The Green Key – tildeles virksomheder i turisterhvervet, hvor der tages udstrakt hensyn til miljøet og naturen i den daglige drift. Bag samarbejdet står DANHOSTEL Danmarks Vandrerhjem, Campingrådet, Feriehusudlejernes Brancheforening, Danmarks Turistråd, RestaurationsBranchens Forbund, Friluftsrådet, Halinspektørforeningen samt Miljøstyrelsen.
Blomsten og Svanen – er det europæiske miljømærke.

Politi

Politiets hjemmeside
– Husk, at alle arrangementer er i princippet offentlige, hvis de ikke foregår i private hjem. Tilladelse til afholdelse af lejlighedsvise arrangementer gives af politiet sammen med en særlig tilladelse til lejlighedsvis salg af spiritus.
Næringsbrev: Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevare m.v., skal have et fødevarenæringsbrev.
Lukkelov: Lov om detailsalg fra butikker m.v. Butikker beliggende på campingpladser lejrpladser) er undtaget lovens område og generelle lukketider ifølge lovens § 4. for den tid af året, hvor campingpladsen (lejrpladsen) er åben for lejrgæster.
Lejlighedstilladelse: Der skal ansøges om lejlighedstilladelse til arrangementer, hvor der kan udskænkes alkohol.
Alkoholbevilling: Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling.
Tilladelses- & bevillingskontorer: Vælg politikreds og kom direkte til siden med det lokale tilladelses- og bevillingskontor.

Skat/moms/kontoplan

Indberetning og betalingsfrister for skat og moms mv. i 2010.
– Indberetning til Told og Skat kan ske elektronisk ved hjælp af TastSelv Erhverv.
Moms og energiafgifter kræver omtanke – Ernst & Young
De grønne afgifter – BDO

Statistik

Danmarks Statistik. Campingpladser har pligt til at indberette de udbedte oplysninger ved hver måneds udgang. Er man i tvivl om de praktiske aspekter af indberetningen, kan man kontakte Danmarks Statistik på turist@dst.dk eller 39173369.