Campingrådet har i samarbejde med to revisionsfirmaer Revisionskontoret i Kolding og BDO Scanrevision udarbejdet en fælles kontoplan, som alle de tilsluttede campingpladser opfordres til at anvende i fremtiden.

Den fælles kontoplan er oprettet med de mest almindelige konti, og herudover kan du og din revisor inden for de respektive grupper oprette nye numre efter behov.

Kontoplanen tager højde for forskellige ejerformer, idet kontoplanen både kan anvendes af campingpladser, som drives i selskabsform, og af campingpladser som ejer personligt.

Den fælles kontoplan giver en lang række fordele i forhold både penge- og realkreditinstitutter, ligesom at anvendelsen af en fælles kontoplan vil gøre det nemmere at lave forskellige former for nøgletalsberegninger af campingpladsens drift på tværs af region, størrelse og tid.

Herudover udarbejder Campingrådet en regnskabsanalyse, som kan vise forskellige former for nøgletal.

Campingrådet opfordrer alle de tilsluttede campingpladser til at anvende nedenstående kontoplan

Vejledning til kontoplan

Kontoplan – excel version
Kontoplan – pfd-version

Regnskabsanalyse 2007 – powerpoint oplæg ved Campingrådets årsmøde 11. april 2007
Du kan også se regnskabsanalysen 2007 som pdf-fil.

Regnskabsanalyser

Regnskabsanalyse 2004-2005

Regnskabsanalyse 2006-2007