I henhold til Campingreglementet skal alle de campingvogne, som står på campingpladserne, kunne identificeres. Campingvognene skal enten være registreret i henhold til dansk eller udenlandsk færdselslov, eller de skal være registrerede med Campingrådets ID-nr. (den grønne plade). Der skal endvidere føres lister over de campingvogne, som har ID-nr.

Der stilles desuden krav til campingvognenes mobilitet og enhedspladsens indretning.

Registreringslisten til ID-nummerpladerne kan findes her.

Campingrådet har ligeledes udgivet en brochure til campinggæsterne, der i korte træk beskriver ID-ordningen: Brochuren kan hentes her.

Udover ovenstående brochure til campinggæsterne, er der lavet en mere udførlig brochure til campingpladsens medarbejdere: Vejledning for Campingrådets ID-nr.-ordning (kommer snart).