Campingrådet logo
Campingrådet er et samarbejdsorgan mellem ejer- og brugerorganisationer og myndigheder. Organisationen er således paraplyorganisation for camping i Danmark.

Campingrådet godkender, klassificerer og kontrollerer campingpladser i Danmark – i 2017 445 campingpladser.

Ud fra vores klassifikationssystem tildeles pladserne stjerner, og pladsernes standard kontrolleres mindst én gang om året af vores campingkonsulenter. Dermed er Campingrådet garant for, at campingpladserne lever op til de stillede stjernekrav.

Campingrådet står for den danske del af den europæiske campingpasordning, Camping Key Europe (CKE).

Herudover varetager vi campingerhvervets interesser over for offentlige myndigheder, ligesom vi løbende udarbejder analyser og prognoser for erhvervet.

Campingrådet samarbejder med andre organisationer

I samarbejde med Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS) arbejder vi for bedre vilkår for det danske turismeerhverv. TS består af Campingrådet, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Feriehusudlejernes Brancheforening, DANHOSTEL, Danske Restauranter og Cafeer, Dansk Rejsebureau Forening, DI, Dansk Erhverv og HORESTA.

Campingrådet samarbejder endvidere med VisitDenmark om markedsføring af camping i Danmark på de udenlandske markeder, og desuden markedsfører vi, i samarbejde med andre aktører, campingferie på det danske marked.

Campingrådet samarbejder ligeledes med internationale campingorganisationer om ensartede regler og bestemmelser for camping.

 

 

.