Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal for turisternes overnatninger på campingpladser i Danmark. Det samlede overnatningstal for maj 2017 ligger under niveauet i maj 2016.

Dykker vi ned i tallene for overnatning på danske campingpladser* i maj måned, ses der en tilbagegang på 2,9 pct., hvilket er en beskeden tilbagegang. Dette skyldes højest sandsynligt det mildest talt elendige sommervejr.

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i maj på godt og vel 36.500 overnatninger.

Udenlandske overnatninger gik tilbage med knap 9.000 i forhold til maj 2016, hvor især vor tyske naboer ikke fandt vej nord på.

Den primære tilbagegang skyldes dog, at danskerne udeblev fra campingpladserne med en tilbagegang på ca. 27.500.

På positiv siden synes slovakkerne at have fået øjnene op for camping i Danmark, da der ses en stor fremgang på hele – hold nu fast – 5577,8 pct. Velkommen til.

Overnatningstal fro camping i maj

De samlede overnatninger på campingpladser – år til dato

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang på ca. 40.000 overnatninger ift. 2016.

Tilbagegangen skyldes hovedsageligt vor danske gæster, da de udenlandske overnatninger er steget med 5.748 overnatninger i forhold til 2016.

Særligt vores broderlande, Sverige og Norge, samt Slovakiet bidrager positivt til denne udvikling, mens tyskerne må siges at være meget stabile gæster på de danske campingpladser med en forskel på blot 57 overnatning.

Alt i alt synes tallene stabile ift. 2016, da tilbagegangen kun udgør 1,6 pct.

Overnatningstal camping år til dato maj

Ved eventuelle spørgsmål angående ovenstående, kan du rette henvendelse til Anders Seistrup på as@campingraadet.dk

*Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken.

Indikator markør:

Rådata: Danmarks Statistik