Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal for turisternes overnatninger på campingpladser i Danmark. Det samlede overnatningstal for juli 2017 ligger under niveauet i juli 2016, samtidigt ses også et fald på år til dato i forhold til året før.

Den regnvåde sommer har desværre sat sit præg på overnatningstallene på de danske campingpladser* i både juli og år til dato. Det er primært de danske campister, som ikke har fundet vej til de danske campingpladser, da tallet blandt udenlandske campister faktisk er stigende på år til dato.

Overnatninger i juli

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i juli på godt og vel 98.500 overnatninger, hvoraf danskerne stod for godt 90.000 af disse.

Udenlandske overnatninger gik dog også tilbage i juli i forhold til juli 2016. Det er især de tyske campister, som har valgt ikke at køre nord på. Ligeså ses der også et tydeligt fald blandt nordmændene.

På positiv siden, har både de belgiske og britiske campister i et større antal fundet vej til Danmark.

Overnatninger år til dato

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang på godt og vel 56.000 overnatninger ift. samme tid sidste år.

Tilbagegangen skyldes primært de danske campisters udeblivelse på campingpladserne med godt 83.000 færre overnatninger.

Modsat ses der fortsat en stigning blandt de udenlandske campister, hvor kun de hollandske campister i et signifikant antal ikke finder vej til Danmark i samme omfang som året før, omend gruppen af hollandske campister er det tredje største. Fremgang skyldes primært tyskerne og svenskerne, mens der ses en stabil udvikling blandt de norske campister.

Ved eventuelle spørgsmål angående ovenstående, kan du rette henvendelse til Anders Seistrup på as@campingraadet.dk

*Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken.

Indikator markør:

Rådata: Danmarks Statistik