Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal for turisternes overnatninger og feriehusbookinger i Danmark. Det samlede overnatningstal for marts 2017 ligger noget under niveauet i marts 2016. Dette skyldes dog i høj grad påsken, der i 2016 faldt i marts, men i 2017 faldt i april.

Kigges der isoleret set på overnatningstallene for campingpladser*, ses der en tilbagegang, hvilket hovedsageligt skyldes påskens placering i april måned.

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i marts på godt og vel 120.000 overnatninger, svarende til 39,5 pct.

Udenlandske overnatninger gik 54,3 pct. tilbage i forhold til marts 2016, mens de danske gik tilbage med 36,0 pct.

Tilbagegangen skyldes især færre overnatninger fra Norge (-70,7 pct.), Tyskland (-54,9 pct.) og Sverige (-43,4% pct.).

I modsat retning trække flere overnatninger fra især Polen (+94,2 pct.) op.

De samlede overnatninger

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i marts på 745.000 overnatninger eller 26,2 pct. ift. 2016.

Udenlandske overnatninger gik 36,0 pct. tilbage i forhold til marts 2016, mens de danske gik tilbage med 16,8 pct.

Tilbagegangen skyldes især færre overnatninger fra Tyskland (-53,5 pct.), Norge (-44,4 pct.) og Sverige (-22,3% pct.).

I modsat retning trække flere overnatninger fra især USA (+28,3 pct.), Holland (+3,6 pct.), Italien (+13,1 pct.) og Frankrig (+18,7 pct.).

*Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken.

Kilder: Visit Denmark og Danmarks Statistik