Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal for turisternes overnatninger på campingpladser i Danmark. Det samlede overnatningstal for april 2017 ligger over niveauet i april 2016. Dette skyldes dog i høj grad påsken, der i 2016 faldt i marts, men i 2017 faldt i april.

Kigges der på overnatningstallene for campingpladser* i april, ses der en flot fremgang på +16 pct., hvilket hovedsageligt skyldes påskens placering i april måned.

I alt blev der registreret en samlet fremgang i april på godt og vel 120.000 overnatninger.

Udenlandske overnatninger gik frem med 39,3 pct. i forhold til april 2016, mens de danske gik frem med 12,3 pct.

Fremgangen skyldes især flere overnatninger af tyskere (34,4 pct.), nordmænd (166 pct.) og svenskerne (74,9% pct.).

Overnatningstal for april, 2017

De samlede overnatninger på campingpladser – år til dato

I alt blev der registreret en samlet tilbagegang på 12.898 overnatninger, svarende til -1 pct. ift. 2016.

Den begrænsede tilbagegang for året skyldes hovedsageligt de udenlandske overnatninger, som steg med 9.712 overnatninger i forhold til april 2016, mens de danske gik tilbage 22.610.

Særligt vores nabolande – Tyskland, Sverige og Norge – bidrager positivt til denne udvikling.

Alt i alt synes tallene stabile ift. 2016.

Overnatning år til dato, april 2017

Ved eventuelle spørgsmål angående ovenstående, kan du rette henvendelse til Anders Seistrup på as@campingraadet.dk

*Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken.

Rådata: Danmarks Statistik