Camping sæsonen for 2017 er ved at være ovre. Derfor er det relevant at se på, hvordan ‘Camping Biblen’ – vor hjemmeside med oversigt over godkendte campingpladser i Danmark, DanskeCampingpladser.dk – har klaret sig her et år efter relanceringen.

Formålet med DanskeCampingpladser.dk var at erstattet den fysiske bogudgivelse, Camping Danmark, hvori der fandtes en fysisk oversigt over alle de godkendte danske campingpladser. I 2016 blev siden relanceret i et moderne design. Siden indeholder både en dansk-, tysk-, engelsk- og hollandsk-sproget version. Hjemmesiden er i dag en af de absolut vigtigste og mest benyttede indgangsportaler for campisterne – danske såvel udenlandske – til at finde campingpladser via internettet, når campingferien i Danmark skal planlægges.

Samlet har de fire sider haft godt og vel 278.500 besøgende i 2017 sæsonen, hvoraf 76% af disse har været unikke besøgende, svarende til ca. 211.5000. Altså har ca. 67.000 (24%) været gengangere, som har besøgt siderne flere gange i bestræbelserne på at finde den helt rette campingplads til deres behov. Langt størstedelen af de besøgende finder vej til siderne ved hjælp af søgninger på Google. VisitDenmark bidrager også til at drive besøgende ind på siderne – dette gælder især tyske og hollandske campister.

I samme periode sidste sæson havde siderne haft ca. 286.500 besøgende med 219.500 unikke besøgende – altså en tilbagegang i 2017 på hhv. 3% og 4%. Dykker vi ned i tallene for de enkelte sprog-versioner af siden, så ses der faktisk fremgang i 2017 på både den tyske, engelske og hollandske side, mens kun den danske version er gået (markant) tilbage i 2017.

Dårligt vejr eller manglende markedsføring

En del af tilbagegangen for den danske side skyldes selvfølgelig sommervejret – eller mangel på samme – da danskerne givetvis har kigget mod syden. Dette giver midlertidigt ikke en forklaring på, hvorfor der så ses en fremgang for de andre sprog-versioner. De øvrige lande i det nordlige Europa (hvor langt størstedelen af campisterne i Danmark kommer fra) har lidt under samme dårlige vejrforhold, hvorfor de – ud fra samme ræsonnement – i lige så høj grad som danskerne burde kigge mod syden. Forklaring på tilbagegangen blandt danske campister kan altså ikke udelukkende forklares med dårligt vejr. Det er vigtigt at påpege, at der her kigges udelukkende på besøgende på hjemmesiderne – ikke de faktiske overnatninger på campingpladserne.

En forklarende årsag for tilbagegangen blandt danskerne kan (delvist) være den manglende markedsføring henvendt til danske campister. Kun 13% af de besøgende på DanskeCampingpladser.dk har nemlig fundet vej via links fra andre hjemmesider – altså typisk via reklamer o.l.. Her er det endda primært Campingraadet.dk som har drevet de besøgende over på siden. Faktisk kommer hele 70% af danskerne ind på siden via søgninger på Google. 15% kommer direkte ind ved at taste DanskeCampingpladser.dk i adressefeltet – dette gælder altså campister som kender til siden i forvejen.

Sammenligner vi dette med de to lande, hvor vi rent faktisk har markedsført os, så ser tallene markant anderledes ud.

Campingrådet har i 2017 markedsført sig til tyske og hollandske campister, hvilket er sket gennem VisitDenmark. Det særligt interessante her er, at størstedelen af de besøgende (45%) på både den tyske og hollandske side kommer ind via links fra andre sider. Ikke overraskende er de links ejet af VisitDenmark. Søgninger efter danske campingpladser på Google står for 40% af de besøgende. Her ses således en tydelig effekt af markedsføringen og tydelig forskel ift. tallene for de danske besøgende. De resterende 15% kommer ind direkte på siden.

Tages det med i overvejelserne, hvordan besøgende kommer ind på den engelsksprogede version (som ikke har været markedsført), viser det samme billede som tallene for danskerne. De fleste kommer ind via Google-søgninger (50%), mens 30% taster hjemmesiden direkte ind og kun 20% finder vej til siden fra andre sider (primært ejer af VisitDenmark).

Så selvom sommervejret har haft en negativ betydning for danske besøgende på siden, så bør og kan det ikke udelukkes, at den manglende markedsføring til danske campister ligeså har haft en negativ effekt. Når det er sagt, så har der stadig været rigtigt mange besøgende inde på DanskeCampingpladser.dk og dets søstersider.

Overnatninger på campingpladserne

Det interessante er nu at holde ovenstående op i mod det faktiske antal overnatningerne på de danske campingpladser, hvor der hidtil i 2017 har været en tilbagegang på næsten 56.000 overnatninger ift. 2016.

Her er det særligt de danske campister som er udeblevet denne sommer (ca. 82.500 færre overnatninger end i 2016), hvilket selvfølgelig i høj grad skyldes det dårlige sommervejr, omend den manglende markedsføring til danskerne heller ikke ligefrem har hjulpet med at få flere danske campister tændt på ideen om at besøge danske campingpladser.

Modsat de danske campister, ses der faktisk en fremgang blandt udenlandske campister i 2017. Her er det særligt tyskerne (og svenskerne) der trækker op med en fremgang på flere overnatninger i 2017. Dermed synes markedsføringen til tyskerne at have haft en positiv effekt både ift. besøgende online på hjemmesiden og fysisk på campingpladserne. Desværre ses der en tilbagegang blandt hollandske campister, omend hollænderne trods alt er den tredje største gruppe af udenlandske campister i Danmark.

2018 – hvad kan vi forvente?

I 2018 har Campingrådet slet ikke budgetteret med markedsføring, hvorfor den negative udvikling blandt danske besøgende på hjemmeside må forventes at fortsætte. Ligeså må det forventes, at den positive udvikling blandt tyske og hollandske besøgende som minimum stagneres, da de ikke længere vil blive markedsført til. Derfor må det forventes, at det primært er gennem søgninger på Google, at campister – danske som udenlandske – finder vej til hjemmesiden.

På nuværende tidspunkt er det dog slet ikke sikkert, at Campingrådet eksisterer i 2018. Hvis Campingrådet lukkes ned efter 2017-sæsonen, så betyder det ligeså, at Campingrådets sider lukkes ned. Dette vil resultere i, at det i høj grad bliver alles kamp mod alle om at ligge øverst på Google ved at være dygtigst til at lave egen hjemmeside med et højt SEO-niveau.

Det vil derfor være nødvendigt for mange campingpladser i Danmark at få udviklet en ny og moderne hjemmeside med dertilhørende SEO, hvis campister fremover skal kunne finde pladsen på internettet. Det er bestemt hverken let selv at gøre eller billigt at få andre til.

Og selv med en ny hjemmeside vil mange campingpladser aldrig blive besøgt online. Megatrends viser, at online forbrugere (i dette tilfælde campisterne som leder efter en campingplads på internettet) er dovne. Det vil sige, at han/hun sjældent vil nå længere end side 1 på Google og næppe nidkært vil gennemgå alle de mange forskellige campingsider. Dette vil således især ramme de uorganiserede campingpladser.

Dette bør tages med i overvejelserne, når campingpladserne senest den 6. oktober skal beslutte sig om, de vil tilmelde sig Campingrådet i 2018.
Ønsker du at tilmelde din campingplads, kan det findes her.

Ved eventuelle spørgsmål, kan du rette henvendelse til Anders Seistrup på as@campingraadet.dk

Dansk – DanskeCampingpladser.dk

Den danske version:

ca. 143.000 besøg i alt. (ca. 162.000 i samme periode sidste sæson)

ca. 109.000 unikke besøg. (ca. 123.500 i samme periode sidste sæson)

altså ca. 34.000 af besøgende har været gengangere.

ca. 70% af de besøgende finder vej til siden via søgninger på Google.

ca. 15% af de besøgende trykker sig direkte ind på siden.

ca. 13% af de besøgende finder vej via links (hovedsageligt fra Campingraadet.dk og VisitDenmark).

De besøgende finder i gennemsnit vej til 6 sider (oftest først forsiden, dernæst søgemaskinen og derefter 4 forskellige campingplads-undersider).

 

Tysk – DaenischeCampingplaetze.de

Den tyske version:

ca. 70.500 besøg i alt. (ca. 68.500 i samme periode sidste sæson)

ca. 54.000 unikke besøg. (ca. 52.500 i samme periode sidste sæson)

altså ca. 26.000 af besøgende har været gengangere.

ca. 45% af de besøgende finder vej via links (fra VisitDenmark).

ca. 40% af de besøgende finder vej til siden via søgninger på Google.

ca. 15% af de besøgende trykker sig direkte ind på siden.

De besøgende finder i gennemsnit vej til 5 sider (oftest først forsiden, dernæst søgemaskinen og derefter 3 forskellige campingplads-undersider).

Engelsk – DanishCampsites.com

Den engelske version:

ca. 34.000 besøg i alt. (ca. 28.500 i samme periode sidste sæson)

ca. 26.000 unikke besøg. (ca. 22.500 i samme periode sidste sæson)

altså ca. 8.000 af besøgende har været gengangere.

ca. 50% af de besøgende finder vej til siden via søgninger på Google.

ca. 30% af de besøgende trykker sig direkte ind på siden.

ca. 20% af de besøgende finder vej via links (fra VisitDenmark, samt DanskeCampingpladser.dk).

De besøgende finder i gennemsnit vej til 5 sider (oftest først forsiden, dernæst søgemaskinen og derefter 3 forskellige campingplads-undersider).

 

Hollandsk – DeenseCampings.nl

Den hollandske version:

ca. 31.000 besøg i alt. (ca. 27.500 i samme periode sidste sæson)

ca. 22.500 unikke besøg. (ca. 21.000 i samme periode sidste sæson)

altså ca. 8.500 af besøgende har været gengangere.

ca. 45% af de besøgende finder vej via links (fra VisitDenmark).

ca. 40% af de besøgende finder vej til siden via søgninger på Google.

ca. 15% af de besøgende trykker sig direkte ind på siden.

De besøgende finder i gennemsnit vej til 6 sider (oftest først forsiden, dernæst søgemaskinen og derefter 4 forskellige campingplads-undersider).

Kilde: Danmarks Statistik & Google Analytics – antallet af besøgende stammer fra 1. november, 2016 – 26. september, 2017, mens %-satserne kun kunne måles fra periode 1. marts 2017 til 26. september 2017.