Efter lang tids forhandlinger frem og tilbage har Folketinget for nylig vedtaget justeringer og moderniseringer af såvel planloven som naturbeskyttelsesloven. Samtidigt er forhandlingerne om en modernisering af campingreglementet i sin sidste fase.

For nylig besluttede Folketinget at vedtage justeringer og moderniseringer i planloven og naturbeskyttelsesloven. Ændringerne gør det lettere for campingpladserne at udvikle og modernisere deres produkt til gavn for campingpladserne som virksomhed, campingturisterne og lokalområdet.

Sideløbende har Campingrådet igennem længere tid arbejdet ihærdigt for en omfattende revision af campingreglementet og været i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om dette.

Arbejdet er nu så langt, at Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i fuld gang med de politiske forhandlinger om campingreglementet. Vores forventning har hele tiden været, at forhandlingerne kunne afsluttes inden sommerferien og nogenlunde samtidig med vedtagelsen af planloven og naturbeskyttelsesloven, men hvorvidt dette sker, må tiden vise.

Planloven

Ændringerne i planloven indeholder overordnet fokus på vækst og udvikling samtidig med, at der fortsat værnes om landskaber, natur- og miljø. Kommunerne har fået mere albuerum og frihed, som de nu gerne skulle udnytte – således kan kommunerne udpege udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen (300 – 3.000 m) og der åbnes op for 15 nye turistprojekterne langs kysterne.

Administrationen af planloven bliver mere fleksibel med kortere og differentierede høringsfrister og mulighed for dispensation fra lokalplaner til midlertidige aktiviteter.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven indeholder særdeles interessante ændringer  af bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen med henblik på at give turistvirksomhederne – herunder campingpladserne – flere og bedre muligheder for at skabe tidssvarende faciliteter og  oplevelsestilbud. Det vil således blive nemmere at opnå dispensation til diverse anlæg på campingpladserne i tilknytning til eksisterende bebyggelse – f.eks. en swimmingpool, en pavillon, et aktivitetshus, en tennisbane o.s.v. Endvidere er der også bedre muligheder for at få tilladelse til en lang række mindre faciliteter – såsom grillpladser, bord- og bænkesæt, strandstole osv. – uden tilknytning til en eksisterende bebyggelse.

Campingreglementet

Forhandlingerne om campingreglementet i Folketinget foregår ud fra en særdeles omfattende indstilling fra Erhvervsstyrelsen til politikerne med diverse anbefalinger, kaldet ”Fremtidens campingplads – muligheder for at modernisere campingreglementet”.

Arbejdet med at lave den omfattende revision af campingreglementet er sket i samarbejde med Erhvervsstyrelsen ved møder og fremsendelse af diverse notater m.v. omkring Campingrådets ønsker til indholdet af reglementet, deltagelse i besigtigelsestur med såvel Erhvervsstyrelsen som Erhvervs- og Vækstministeriet m.m..

Udover en generel forenkling af reglementet (det skal være mindre detaljeorienteret) – er det vores forventning, at nogle af de væsentligste ændringer vil være:

tppi.jpgMuligheder for større campinghytter – helt op til ca. 50 m2 og vel at mærke såvel indenfor- som udenfor strandbeskyttelseslinjen.

tppi.jpgHøjere campinghytter – højden forhøjes fra 4 til 5 m.

tppi.jpgHyttekvoten hæves fra 20 til 30% af enhederne.

tppi.jpgLoftet på maks. 60 campinghytter fjernes.

tppi.jpgSammenbyggede campinghytter – muligvis internt forbundne.

tppi.jpgTilladelse til at værelser etableres og udlejes som campinghytter.

tppi.jpgLoftet på antal campingenheder til vintercampering/vinteropbevaring forhøjes til 65-75%.

tppi.jpgDer gives i begrænset omfang mulighed for vintercampering på campingpladser i særligt værdifulde  landskabsområder.

tppi.jpgDefinitionen af ”kortvarig ophold” i forhold til vintercampering harmoniseres med reglerne for anvendelsen af sommerhuse i vinterperioden.

Spørgsmål til de nye lovregler og campingreglementet kan rettes til advokat Mogens N. Lund, mnl@campingraadet.dk, tlf. 7589 7515 / 4038 4633, der har medvirket i og fulgt arbejdet på nærmeste hold under hele forløbet.