Campingrådets konsulenter udarbejder hvert en kvalitetsvurdering af samtlige godkendte campingpladser i Danmark. Kvaliteten bliver bedømt indenfor følgende 3 områder: Bygninger, arealer og faciliteter. Indenfor de enkelte områder, er bl.a. kvaliteten af vedligeholdelsen, rengøringen, materialevalget og den håndværksmæssige udførelse blevet vurderet.

Kvaliteten på den enkelte campingplads er vurderet i forhold til kvaliteten på andre campingpladser med samme antal stjerner. Dvs. en kvalitetsvurdering på en 2-stjernet campingplads kan ikke sammenlignes med en kvalitetsvurdering på en 4-stjernet campingplads.

Kvalitetsvurderingen vises i et søjlediagram, hvor kvaliteten af bygningerne udtrykkes i højden af den blå søjle, kvaliteten af arealet udtrykkes i højden af den grønne søjle, og kvaliteten af faciliteterne udtrykkes i højden af den røde søjle. Jo større den blå, den grønne og den røde søjle er, des bedre er kvaliteten.

Størrelsen af de hvide stykker viser hvad pladsen mangler i kvalitet indenfor henholdsvis bygninger, arealer og faciliteter. Hvis en campingplads har fået maksimal kvalitet indenfor f.eks. bygninger vil der ikke være et hvidt stykke ovenover den blå søjle.

Eksempel: 

2-5 stjernede campingpladser har en 4. søjle, som viser om campingpladsen har gennemgået de obligatoriske brand- og førstehjælpskurser. Hvis pladsen har gennemført begge kurser har pladsen en fuld gul søjle, hvis pladsen kun har gennemført enten brand- eller førstehjælpskurset er kun halvdelen af søjlen gul, og hvis pladsen ikke har gennemført nogen af kurserne er den 4. søjle helt hvid.

Læs mere om kvalitetsvurderingen og se kvalitetsvurderingen for de enkelte campingpladser på hjemmesiden Danske Campingpladser.