Baggrund

På de regionale møder i marts måned 2006 blev der præsenteret et forslag til oprettelse af et klagenævn, og på alle møderne var der meget stor opbakning til og forståelse for forslaget.

Baggrunden for oprettelsen af et klagenævn er gæsternes ændrede ferievaner fra i meget stor grad selv at medbringe egen campingvogn eller telt til at leje hytter, campingvogne eller telte. Ligeledes er grænsen for hvornår og over hvad, der klages flyttet i de senere år.

Klagenævnet

Campingrådets bestyrelse har derfor oprettet et Klagenævn, der består af 2 repræsentanter fra Campingrådets ejerorganisation og 2 repræsentanter fra Campingrådets brugerorganisation samt en uafhængig advokat som formand. Gæsten skal være i besiddelse af et gyldigt campingpas. Gæsten skal straks have henvendt sig om problemet til lejrchefen, så lejrchefen har haft mulighed for at finde en løsning, som er tilfredsstillende for gæsten.

Hvilke typer klager, behandler Campingrådets Klagenævn?

Gæstens krav overfor campingpladsen skal kunne opgøres til et pengebeløb – hvilket betyder, at det primært vil være sager, hvor gæsten enten har lejet en hytte, en campingvogn, et telt eller en sæsonplads.

Læs mere om baggrunden for Klagenævnet her og om hvordan nævnet arbejder (notat er på vej).

Klageformular: Kontakt venligst Campingrådets sekretariat for klageskema.

Læs vedtægterne for Campingrådets Klagenævn (vedtægterne er pt. under opdatering).