‘Syddanske Signaturoplevelser’ vil styrke det kommercielle arbejde med cykelturisme i Sønderjylland og på Fyn og derigennem udvikle signaturoplevelser, der er reason-to-go. Projektet har netop fået tilsagn om midler fra Syddansk Vækstforum.

Cykelturisme er omdrejningspunktet, når projektet Syddanske Signaturoplevelser vil udvikle oplevelser, der skaber øget indtjening i turismeerhvervet og er reason-to-go for gæsterne i Syddanmark. Projektet indeholder to forskellige udviklingsforløb: et forløb på Fyn, ’Bike Island Premium’, og et forløb i Sønderjylland, ’Værd at erobre – på cykel’. Begge udviklingsforløb vil tage afsæt i den enkelte destinations styrker og svagheder, og hvordan de to destinationer såvel som aktørerne kan forretningsudvikle gennem større markedsindsigt.

På Fyn tager forløbet udgangspunkt i Destination Fyn Klyngens ambitiøse strategi Bike Island 2020, hvor man vil udvikle Fyn og øerne til Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination. Her vil der være fokus på, hvordan cykelturisme kan udvikles i forhold til et ”premium-segment”, og hvordan den retning kan forankres i erhvervet med nye fysiske tiltag såvel som målrettet kommunikation overfor målgrupperne.

Cykelferie og camping

I Sønderjylland har forløbet ligeledes fokus på cykelturister. Her vil det være baseret på en kombination af sløjfetænkning, hvor man laver afstikkere ud fra den nationale cykelrute N8, samt værdikædesamarbejder inden for sløjferne. Dem kan turister på destinationen, der ønsker at cykle, benytte sig af til er erobre det sønderjyske.

”Begge forløb vil kortlægge og analysere potentialerne i udviklingen af cykelturisme i henholdsvis Sønderjylland og på Fyn. Outputtet vil i sidste ende blive to håndbøger, som erhverv såvel som destinationer kan benytte i forbindelse med indsatser målrettet cykelturister på forskellige markeder – med det formål at skabe vækst og arbejdspladser,” fortæller Rasmus Friis Sørensen, udviklingskonsulent i Partnerskab for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme.

I løbet af august vil der i begge destinationer blive udarbejdet nulpunktsanalyser af erhvervets indsatser overfor målgrupperne i dag. De vil blive efterfulgt af markedsanalyser, potentialeanalyser og endeligt en kommunikationsplan i forhold til potentialer og markeder.

Syddanske Signaturoplevelser er udviklet i et konsortium bestående af Destination Fyn Klyngen, Destination Sønderjylland samt Partnerskab for Østersøturisme som en del af Dansk Kyst- og Naturisme.

Leder du efter campingpladser med særligt fokus på cykelturisme? Find dem her.

Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme