Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal for turisternes overnatninger på campingpladser i Danmark. Det samlede overnatningstal for juni 2017 ligger over niveauet i juni 2016, samtidigt ses også en stigning på år til dato i forhold til året før.

På trods af en regnvåd optakt til sommeren, ses der en stigning på samlet 6,7 pct. overnatninger på de danske campingpladser* i juni måned. En medvirkende årsag til stigningen i juni 2017 ift. juni 2016 er placeringen af pinsen, som lå i juni i 2017 og maj i 2016. Men løftes blikket op fra juni måned til år til dato, så ses der ligeså en stigning ift. 2016. Dermed kan det konkluderes, at campisterne i Danmark – indtil videre – har trodset regnvejret og taget på campingferie.

Overnatninger i juni

I alt blev der registreret en samlet fremgang i juni på godt og vel 95.000 overnatninger, hvoraf danskerne stod for godt 64.000 af disse, hvilket især skyldes pinsens placering.

Udenlandske overnatninger gik dog også flot frem med ca. 31.000 overnatninger i forhold til juni 2016, hvor især vor tyske naboer tog revanche for udeblivelsen i maj måned.

Hollænderne synes desværre at have fundet andre græsgange, da der her ses et betydeligt fald (ses også i år til dato).

Alle andre lande i Top 10 (ekskl. Danmark) viser stabile tal ift. juni sidste år.

Overnatninger år til dato

I alt blev der registreret en samlet fremgang på godt og vel 38.000 overnatninger ift. samme tid sidste år.

De udenlandske campister står for en stor del af stigningen, da de udgør knap 34.000 af de 38.000 flere overnatninger. Det er især tysken som bidrager positivt hertil, da de udgør hele 68 pct. af den samlede stigning. Ligeså ses der en flot stigning blandt vort svenske og norske broderfolk.

Blandt danskerne ses en mere beskeden fremgang på godt 4.000 flere overnatninger, svarende til 0,1 pct. ift. 2016.

I maj måneden var der en vild fremgang (+5.578 pct.) blandt campister med slovakisk pas. Den positive udvikling ses nu også på år til dato, hvor slovakkerne udgør den 8. største udenlandske gruppe af campister i Danmark med en stigning på 162 pct. ift. 2016.

Ved eventuelle spørgsmål angående ovenstående, kan du rette henvendelse til Anders Seistrup på as@campingraadet.dk

*Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken.

Indikator markør:

Rådata: Danmarks Statistik