Campingpasset kan købes på de enkelte campingpladser og på turistbureauer, hvor man også kan forny det. Det kan også købes via www.danskecampingpladser.dk.

Du udfylder blot en bestillingsformular, der fungerer som midlertidigt campingpas, indtil du får tilsendt det nye campingpas. Campingpasset vil være forsynet med et årsmærke, der er gyldigt for kalenderåret. Husk at medtage det midlertidige campingpas (bestillingsformularen), når du rejser videre.


Campingpasbrochuren forklarer om campingpasordningen.

Campingpas Camping Key Europe
Et gyldigt Camping Key Europe er gyldigt i alle europæiske lande.

Alle gyldige campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

Priser for campingpas i 2016:

Campingpas: kr. 110,-
Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas. Børn under 18 år kan ikke rejse alene på forældrenes campingpas. I dette tilfælde, skal børnene have udstedt et personligt campingpas hver. Rejser forældre med børns venner, skal vennerne have et selvstændigt campingpas hver, da disse ikke har samme bopæl som forældrene.

Grupper: kr. 110,-
Pas udstedes til institutioner: Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal, for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere.

Transitmærke + transitpas: kr. 35,-
Skal du kun have en enkelt overnatning på en campingplads, kan du købe et transitpas. Ét transitmærke er gyldigt for én overnatning. Ved køb af det fjerde transitmærke med samme årstal, ombyttes transitblanketten til et campingpas. Vi gør opmærksom på, at det er dyrere at købe et campingpas på denne måde. Transitpas er kun gyldigt i Danmark.

Køb dit campingpas online via Campingrådet

Campingpladser med en pasprinter

Du kan købe nyt campingpas eller forny dit gamle campingpas på alle godkendte campingpladser i Danmark. Du kan se dem ved at besøge www.danskecampingpladser.dk.

På nogle campingpladser har du mulighed for at købe et færdigt udprintet campingpas, da disse pladser har en pasprinter.

På de øvrige campingpladser, der ikke har en pasprinter, får du et midlertidigt campingpas, som fungerer på samme måde som plastickortet. Dog anbefaler Campingrådet, at man er i besiddelse af et gyldigt campingpas-plastickort, hvis man skal til udlandet.

Det er altid en god idé at ringe til campingpladsen på forhånd.

Se alle campingpladser med en pasprinter her.