1) Hvorfor skal man have et CKE-campingpas?

Alle godkendte campingpladser i Danmark skal overholde Campingrådets regler og krav om campingpas. Campingpasset skal sikre, at alle gæster er registreret. Derfor skal gæster, som lejer hytter, campingvogne og telte også have campingpas.

Desuden er et gyldigt campingpas omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

2) Hvem gælder CKE-campingpasset for?

Campingpasset gælder for enkeltpersoner, ægtefæller, samboende par og enlige forældre med hjemmeboende børn under 18 år i samme husstand.

Børn under 18 år kan ikke rejse alene på forældrenes campingpas. I dette tilfælde, skal børnene have udstedt et personligt campingpas hver.

Rejser forældre med børns venner, skal vennerne have et selvstændigt campingpas hver, da disse ikke har samme bopæl som forældrene.

Børn under 15 år kan kun få udstedt et campingpas med forældrenes samtykke.

3) Hvad er et gruppepas?

Gruppepas kan udstedes til skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl., hvor der er mindst 5 og højst 11 deltagere pr. campingpas, som rejser sammen.

4) Hvad koster det?

Campingpasset koster 110 kr. i 2017. Vær opmærksom på, at der er et ekspeditionsgebyr på 10 kr., hvis campingpasset bestilles på nettet.

5) Hvor gælder det?

Campingpasset kan benyttes i alle europæiske lande.

6) Hvor længe gælder det?

Campingpasset gælder til den måned og det kalenderår, der er påtrykt kortet, eller det årsmærke der er sat på. Campingpas købt i Danmark, løber kalenderåret ud i indeværende år.

7) Hvor kan jeg købe – og forny – CKE-campingpasset?

Man kan købe et nyt campingpas på de enkelte campingpladser og på turistbureauer, hvor man også kan forny det. Det kan også købes via www.danskecampingpladser.dk.

8) Hvor dækker forsikringen?

Campingpasset har indbygget en subsidiær ansvarsforsikring, der dækker skader overfor 3. person, hvor egen ansvarsforsikring ikke dækker eller haves.

9) Hvor lang tid går der før CKE-campingpasset når frem?

Fra du bestiller campingpasset tager det i højsæsonen (1. maj – 30. august) op til 5 arbejdsdage.

Udenfor højsæsonen (1. september – 30. april) tager det op til 7 arbejdsdage.

På nogle campingpladser kan du købe et færdigt udprintet campingpas, da disse pladser har en pasprinter.

På de øvrige campingpladser, der ikke har en pasprinter, får du et midlertidigt campingpas, som fungerer på samme måde som plastickortet. Dog anbefaler Campingrådet, at man er i besiddelse af et gyldigt campingpas-plastickort, hvis man skal til udlandet.

Du finder en liste over alle campingpladser med en pasprinter her.

10) Kan jeg besøge Campingrådets hovedkontor og købe et CKE-campingpas der?

Der er desværre ikke mulighed for besøg på kontoret i Valby. Campingrådet henviser i stedet til de godkendte campingpladser eller til www.danskecampingpladser.dk.

Camping Key Europe-campingpasSåledes ser et Camping Key Europe-campingpas ud.
Der mangler dog et gyldigt årsmærke nede i højre hjørne.