Nedenfor gives en oversigt over lovgivningen og regler, som er af betydning for driften af en campingplads. Oversigten er ikke en udtømmende angivelse af den relevante lovgivning, men den indeholder på en række bestemmelser, anbefalinger og vejledninger, som ofte vil finde anvendelse.

Campingrådet opfordrer til, at man i tvivlstilfælde tager kontakt til sin lokale campingkonsulent eller Campingrådets juridiske afdeling. Advokat Mogens N. Lund kontaktes på tlf. 75 89 75 15 eller mail mnl@campingraadet.dk.

Generelt

tppi.jpgLov om sommerhuse og campingpladser – Regler vedrørende sommerhuse, som campingpladserne på visse områder er omfattet af.
tppi.jpgCampingreglementet – Miljøministeriets/Naturstyrelsens regler for din campingplads, herunder regler vedrørende udlejningstilladelse, vintercampering, enhedspladsernes indretning, brandværnsfoanstaltninger.
tppi.jpgVirk.dk – Erhvervslivets portal,indeholder en vifte af offentlige og private informationer og digitale ydelser på erhvervsområdet.
tppi.jpgRetsinfo – Statens database over alle love og regler i samfundet.
tppi.jpgLov om røgfrit miljø – I daglig tale rygeloven. Se endvidere Arbejdstilsynets vejledning om administration af rygeloven.
tppi.jpgAnnoncer – Gode råd om brug af annoncer, vær opmærksom på svindlere og useriøse henvendelser.

Badesikkerhed

tppi.jpgTrygFondens – Gode almene råd om badesikkerhed.

Bygninger

tppi.jpgBygningsreglementet – Her finder du samtlige regler for byggeri, og herunder også regler for campinghytter.
tppi.jpgPlanloven – Denne lov regulerer blandt andet, hvad du må bygge, og hvor du må bygge.
tppi.jpgOIS.dk – Her kan du læse, alt om din ejendom og finde gældende planer.

Bål, ild med videre

tppi.jpgSikker brug af grill – informationsmateriale fra Beredskabsstyrelsen, Aarhus Brandvæsen og XL-BYG
tppi.jpg
Regler for afbrænding af bål mv. findes i Campingreglementet, som foreskriver, at afbrænding af bål må kun finde sted efter tilladelse fra campingpladsens ejer eller forpagter, og afbrændingen skal være i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

El-sikkerhed

tppi.jpgSikkerhed på campingpladsen – gas og el i campingvogne/autocampere
tppi.jpg
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du regler og rådgivning om el-sikkerhed.

Fødevarer og hygiejne

tppi.jpgFødevarestyrelsen – Relevante oplysninger til brug for butikker og restauranter, der sælger mad- og drikkevarer.
tppi.jpgFødevarestyrelsen – Register her, hvis du har, startet ny virksomhed, overtaget en virksomhed eller ønsker at lukke en virksomhed.
tppi.jpgFødevarenæringsbrev – Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevare m.v., skal have et fødevarenæringsbrev.
tppi.jpgFødevaresikkerhed – Fødevarerstyrelsens smiley-ordning.
tppi.jpgSe endvidere Erhvers- og Selskabsstyrelsens vejledninger ved salg af fødevarer.
tppi.jpgLukkeloven – Lov om detailsalg fra butikker m.v. Butikker beliggende på campingpladser lejrpladser) er undtaget lovens område og generelle lukketider ifølge lovens § 4. for den tid af året, hvor campingpladsen (lejrpladsen) er åben for lejrgæster.
tppi.jpgVejledning til salg af alkohol – Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling der kan søges på borgerservice.
tppi.jpgLejlighedstilladelse – Der skal ansøges om lejlighedstilladelse til arrangementer, hvor der kan udskænkes alkohol.

Gas-sikkerhed

tppi.jpgSikkerhed på campingpladsen – gas og el i campingvogne/autocampere
tppi.jpgSikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du rådgivning og regler om gas-sikkerhed.
tppi.jpgGasreglementets omhandler installationsforskrifter for F-gasinstallationer.
tppi.jpgSikker med flaskegas – Sikkerhedsstyrelsens gode råd til sikker brug af flaskegas.
tppi.jpgAfstandskrav for oplagring af flaskegas – Regler og råd fra BP Gas.

Løn og personale

tppi.jpgFunktionærloven – Funktionærloven regulerer løn og ansættelsesforhold for funktionærer.
tppi.jpgFerieloven – Ferieregler for dine ansatte.
tppi.jpgAnsættelsesbeviser – Alle ansatte, som skal arbejde mere end 1 måned og skal arbejde mere end 8 timer pr. uge skal have et ansættelsesbevis.
tppi.jpgLov om arbejdsmiljø – Reglerne for arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
tppi.jpgArbejdstilsynet – Hvis du skal anmelde en arbejdsulykke
tppi.jpgUndgå arbejdsulykker – Gode råd til at undgå arbejdsulykker.
tppi.jpgGode råd til et godt arbejdsmiljø.
tppi.jpgJobpatruljens hjemmeside – LO’s gode råd til unge i arbejde.
tppi.jpgLønninger – 3F’s (tidligere SiD) overenskomster med arbejdsgiverorganisationerne på serviceområdet. Kan give fingerpeg om lønniveau og øvrige regler for ens ansatte.
tppi.jpgHvis der ikke foreligger en overenskomst eller en lokalaftale med din virksomhed, skal lønnen og eventuelle tillæg aftales individuelt. Campingrådet anbefaler dog, at man følger mindstelønnen for det pågældende arbejde. Læs mere på lønninger.
tppi.jpgSe den seneste overenskomst for turisterhvervet mellem HORESTA og 3F her.
tppi.jpgUnge under 18 år i arbejde – Der gælder særlige regler for, hvad unge under 18 må beskæftige sig med. Desuden er der særlige regler for, hvilke tidspunkter unge under 18 år må arbejde. Se nærmere hér for en oversigt over disse særlige regler.

Natur og miljø

tppi.jpgNaturbeskyttelsesloven – Reglerne om udbygningsmuligheder og beskyttelseslinjer f.eks. strandbeskyttelseslinjen.
tppi.jpgMiljøbeskyttelsesloven – Regulerer hvordan du håndterer dit affald, lugtgener og støjgener.
tppi.jpgThe Green Key – Tildeles virksomheder i turisterhvervet, hvor der tages udstrakt hensyn til miljøet og naturen i den daglige drift. Bag samarbejdet står DANHOSTEL, HORESTA, Campingrådet, VisitDenmark, Friluftsrådet, Halinspektørforeningen samt Miljøstyrelsen.
tppi.jpgBlomsten og Svanen – Det europæiske miljømærke.

Politi

tppi.jpgPolitiet – Politiets hjemmeside.

Radio og tv

tppi.jpgLicens – Reglerne om betaling af licens for radio og tv.
tppi.jpgDu kan finde yderligere oplysninger om licens på DR’s hjemmeside.
tppi.jpgCopydan – Der skal betales for at vise TV i et offentligt rum som en opholdsstue. BEMÆRK der er indgået en aftale med Copydan, læs mere her.
tppi.jpgOphavsrettigheder og betaling for musik/tv – Organisationen KODA står for betaling for musik.
tppi.jpgIndberetning for campingpladser
tppi.jpgIndberetning ved baggrundsmusik i butikker
– Gælder også hvis der vises TV i en fælles opholdstue. Der skal betales for musikken i TV-programmerne.
tppi.jpgIndberetning ved koncerter og lignende,
BEMÆRK at du skal indberette selvom du har betalt f.eks. Birthe Kjær for at optræde LIVE med sit eget musik.

Skat, moms, kontoplan og økonomi

tppi.jpgIndberetning og betalingsfrister for skat og moms mv.
tppi.jpgIndberetning til Told og Skat kan ske elektronisk ved hjælp af TastSelv Erhverv.
tppi.jpgEksempel på kontoplan i pdf
tppi.jpg
Kopi af kontoplan – Excel

Statistik

tppi.jpgDanmarks Statistik. Campingpladser har pligt til at indberette de udbedte oplysninger ved hver måneds udgang, det ligger under O for Overnatninger. Er man i tvivl om de praktiske aspekter af indberetningen, kan man kontakte Danmarks Statistik på dst@dst.dk eller 39173280.