Danmarks Statistik
Hos Danmarks Statistik kan man finde overnatningstal for alle ferieformer, herunder selvfølgelig også camping. Tallene kan brydes ned på månedsbasis eller årsbasis, og geografisk på regioner eller landsplan. Hvis man vil kende tallene på kommuneniveau kontakt da Campingrådet for info.

En anden brugbar statistik i Danmarks Statistiks statistikbank er opgørelse af antallet af indregistrerede eller nyregistrerede køretøjer. Her kan man finde oplysninger om både af campingvogne og autocampere.

Overnatninger på campingpladser (CAMP1) findes i statistikbanken under [Ervervslivets sektorer] og [Turisme].

Antallet af campingvogne og autocampere findes i statistikbanken under [Priser og forbrug], [Biler], [Familiernes bilrådighed] og [BIL707].
Her hedder campingvogne “Campingvogne i alt” og autocampere “Personbiler til beboelse” og “Personbiler til beboelse/udlejning” – husk, at klikke på begge kategorier for totalt antal indregisterede autocampere.

VisitDenmark
Hos VisitDenmark kan man også finde tal for overnatningerne:

VisitDenmarks database for overnatningstal.

Ydermere udgiver VisitDenmark hvert år en række analyser af tal og tendenser i dansk turisme.

Analyserne af dansk turisme kan man finde her.

Eurostat logo
Et sidste godt sted at blive klogere på turismestatistik er hos EU-kommissionens statistikdatabase Eurostat. Her kan man finde tal og tendenser for hele Europa.

Se tal for turismen i hele Europa.

For yderligere information ang. statistik om turisme, kan rettes henvendelse til Campingrådets økonomisk-politiske konsulent, Kenneth L. Hjorth-Hansen, på 36 14 04 56.