Campingrådet har nedenfor samlet nogle af de aktører i dansk turisme, der laver forskning i netop dansk turisme. Har du forslag til andre aktører, der forsker i dansk turisme, så hører vi gerne fra dig på info@campingraadet.dk.

tppi.jpgCenter for regional- og turisme forskning –  forskningsinstitution placeret på Bornholm, der blandt andet forsker i turismen og dens betydning

tppi.jpgKonkurrencestyrelsen – Konkurrenceredegørelse 2003, kapitel 5 omhandler konkurrencen på feriemarkedet i Danmark

tppi.jpgStrukturreform – det nye kort over det kommunale Danmark. Strukturreformen får betydning for håndteringen af naturbeskyttelsesreglerne og turistfremmesystemet.

tppi.jpgSyddansk Universitet – Center for Turisme, Innovation og Kultur, hvor formanden for Turismeforskere i Danmark (TiD) Janne Liburd er centerleder

tppi.jpgTuristerhvervets Samarbejdsforum (TS), hvori Campingrådet deltager, udarbejder løbende analyse af det danske turismeerhverv

tppi.jpgVidencenter for Kystturisme (CKT) skal bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag

tppi.jpgVisitDenmark udarbejder årligt den såkaldte TØBBE-analyse, som behandler turisterhvervets økonomiske forhold

tppi.jpgAalborg Universitets turistforskningsenhed –  Aalborg Universitet har en forskningsenhed, som forsker i turisme