På denne side finder du analyser, der har berøringsflader med campingturisme. Der er både nationale samt internationale analyser samt henvisninger til data om dansk og international turisme.

Analyse fra BDO

tppi.jpgBrancheanalyse: Turisme, november 2013

Analyse fra Copenhagen Business School (CBS), Center for turisme

tppi.jpgPrognoser vs. virkelighed, januar 2006

Analyser fra Copenhagen Economics

For Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS):
tppi.jpgOmsætningstab i turisterhvervet, januar 2009
tppi.jpgVækst i turisterhvervet, august 2008

Analyse fra Dansk Cykelturisme (dav. ‘Powered by Cycling: Panorama)

tppi.jpgAnbefalinger fra Powered by Cycling: Panorama, november 2014

Analyse fra Dansk Industri

tppi.jpgBeskæftigelse i det danske turisterhverv 2015

Analyser fra Dansk Kyst- og Naturturisme

tppi.jpgRentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme, oktober 2016
tppi.jpgDansk image- og potentialeanalyse 2016, juni 2016

Analyser fra Danmarks Statistik

tppi.jpgCampingstatistik på Statistikbanken.dk
tppi.jpgTurismen. Regionalt, nationalt og internationalt, maj 2008

Analyse fra det daværende Dansk Handel og Service – i dag Dansk Erhverv

Kommunalundersøgelse 2006 – analyse fra DH&S vedr. kommuner og oplevelsesøkonomi, 2006

Analyser fra Danske Regioner

tppi.jpgDanmarks Nye Turisme, september 2008
tppi.jpgDanmarks Nye Turisme – bilag, september 2008

Analyse fra De Samvirkende Købmænd

tppi.jpgUndersøgelse om turisme (turisme og butikker), januar 2006

Analyse fra Deloitte

tppi.jpgTurisme og Fritid – trends, drivers og muligheder, analyse af det danske turismeerhverv, november 2006

Analyse fra Det Nationale Turismeforum

tppi.jpgStatusanalyse for dansk turisme 2016, februar 2017
tppi.jpgDigitalisering i turismeerhvervet, marts 2016
tppi.jpgStatusanalyse for dansk turisme 2015, marts 2016

Analyser fra Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervs- og Økonomiministeriet)

tppi.jpgVækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomis anbefalinger, juni 2013
tppi.jpgRapport om turismens rammevilkår, marts 2010
tppi.jpgHandleplan for global markedsføring, januar 2007
Handleplan
       – Faktaark
       – Præsentation i powerpoint
tppi.jpg
Turismepolitisk redegørelse, 25. januar 2006

Analyse fra HORESTA

tppi.jpgTendens, Økonomisk analyse fra HORESTA, nov. 2007, Milliardinvesteringer i hotelerhvervet

Analyse fra Jyske Bank

tppi.jpgDansk turisme – “I ustabilt vejr”, 11. maj 2004

Analyse fra det daværende Midtjysk Turisme

tppi.jpgAnalyse og inspiration til sæsonforlængelse og øget vejruafhængighed, 2009
tppi.jpg
Fremtidens turistinformation, 2009

Analyse fra Naturstyrelsen

tppi.jpgDialogforum om turismeplanlæging, juni 2011

Analyse fra Powered by Cycling: Panorama

tppi.jpgDanmark – en destination for international cykelturisme, november 2014

Analyse fra Region Syddanmark

tppi.jpgAnalyse af campingerhvervet i Region Syddanmark, november 2014

Analyse fra Toppen af Danmark

tppi.jpgKendskabsanalyse, Toppen af Danmark, maj 2011

Analyser fra det daværende Videncenter for Kystturisme (CKT)

tppi.jpgFerie i Kystdanmark – warum nicht?, november 2014
tppi.jpgFerie i Kystdanmark – varför inte?, november 2014
tppi.jpgHvidbog om Oplevelsesbaseret Kystturisme, november 2014
tppi.jpgKystturisternes tilfredshed 2014, december 2014
tppi.jpgKystturisternes tilfredshed 2013, oktober 2013
tppi.jpgMystery Shopping 2014, oktober 2014
tppi.jpgMystery Shopping 2013, oktober 2013
tppi.jpgErhvervsøkonomisk analyse af kystturismen, delrapport 2, august 2014
tppi.jpgErhvervsøkonomisk analyse af kystturismen, delrapport 1, august 2014
tppi.jpgPotentialet for autocamperturisme med fokus på landdistrikter, marts 2014
tppi.jpgFakta om dansk kystturisme, januar 2013
tppi.jpgKystturisterne i Danmark, januar 2013
tppi.jpgKystturismen i Danmark, oktober 2012

Analyser fra VisitDenmark

tppi.jpgCampingturismens økonomiske betydning i Danmark 2014, september 2016
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2014, juli 2016
tppi.jpgCampingturismens økonomiske betydning i Danmark 2013, august 2015
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2013, juli 2015
tppi.jpgForecast: Turismen i Danmark 2015-2018, marts 2015
tppi.jpgDen tyske feriekalender, september 2014
tppi.jpgCampingturismens økonomiske betydning i Danmark 2012, september 2014
tppi.jpgDestinationsmonitor, august 2014
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2012, juli 2014
tppi.jpgDanske turister i Danmark – Turistprofil, juli 2014
tppi.jpgInformationssøgning på ferien, juli 2014
tppi.jpg
Kulturturister i Danmark – Turistprofil, april 2014
tppi.jpg
Kyst- og Naturturisme: Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark, februar 2014
tppi.jpg
Turisternes tilfredshed med ferielandet Danmark, 2014
tppi.jpg
VisitDenmarks Årsberetning: “Resultat og retning, 2012-2013”, juni 2013
tppi.jpgVisitNordjyllands Udvikling af Stedbundne Turismekoncepter i Danske Kystbyer, april 2013
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2011, april 2013
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2010, april 2012
tppi.jpgTuristernes ferieønsker, december 2011
tppi.jpgTurismen i tal, april 2011
tppi.jpgTurismens økonomiske betydning i Danmark 2008, januar 2011
tppi.jpgOpfattelsen af Danmark i udlandet, april 2010 – Undersøgelse i syv europæiske lande
tppi.jpgBenchmark af turismen i Danmark med Europa og Skandinavien, 2011
tppi.jpgUndersøgelse af svenskernes interesse for campingferie i Danmark, april 2009
tppi.jpgKystferie-, Storbyferie-, og Mødeturisme – turismeomsætning, overnatninger og døgnforbrug, september 2008
tppi.jpg+60 turisterne i Danmark, maj 2008
tppi.jpgDanskernes ferie- og fritidsrejser, – i og udenfor højsæsonen, april 2008
tppi.jpgTurismen i Danmark 2000-2004, august 2006
Ny viden om børnefamlier, januar 2006, VisitDenmark
Ny viden om voksne pars ferievaner, januar 2006, VisitDenmark

Analyser fra World Economic Forum

tppi.jpgTravel & Tourism Competitiveness Report, marts 2015
tppi.jpg
Travel & Tourism Competitiveness Report, marts 2013
tppi.jpgTravel & Tourism Competitiveness Report, marts 2011
tppi.jpgTravel & Tourism Competitiveness platform

Analyser fra World Tourism Organization UNWTO

tppi.jpgUNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition, juni 2013

Analyse fra Århus Universitet

tppi.jpgHvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse, juni 2004, forskningsprojekt fra Campingrådet og en række andre interesseorgansationer har medvirket i undersøgelsen.